Många kollar fortfarande sitt BMI regelbundet och det gör jag också. Man måste ange . (punkt) mellan heltal och decimal. 17    – 18.5 Du är lite underviktig 18.5 – 25 Du har ett normalt BMI. 25    – 30 Du är lite överviktig. 30 – Du är överviktig. Man kan även mäta midjan vilket
Läs mer